درباره نشریه

فصلنامه «جغرافیا و آینده پژوهی منطقه‌ای» با رویکرد گسترش و ایجاد بستری برای ارتباطات علمی بین پژوهشگران برجسته داخلی و خارجی پیرامون مباحث «آمایش سرزمین،  برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آینده پژوهی» در تاریخ 1402/05/16 به شماره ثبت ۹۲۴۷۷ از هیأت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت نموده است.


 • خلاصۀ استاندارد: GRFS
 •   ناشر: دانشگاه ارومیه
 • نوع نشریه: نشریه علمی          
 • زبان نشریه:‌ فارسی-انگلیسی
 • نوع مقالات قابل انتشار: مقالات اصیل (Original Article)، مقالات مروری (Review Article)، گزارش‌ موردی (Case Report)، مقاله کوتاه (Short Communication) 
 • توالی انتشار: فصلنامه         
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی    
 • هزینه پذیرش: ندارد
 • قابل دسترسی از: https://grfs.urmia.ac.ir
 • متوسط زمان داوری مقالات: 6 هفته و بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی 10 روز
 • نوع داوری: داوری این نشریه به صورت بسته و دو سو ناشناس می باشد، حداقل توسط 2 داور و 1 داور تطبیقی صورت می گیرد. لازم است نویسنده فایل اصل مقاله را بدون نام و مشخصات نویسندگان تنظیم نماید.

 • عنوان: جغرافیا و آینده پژوهی منطقه‌ای
 • صـاحب ‌امتیـاز: دانشگـاه ارومیه
 • مدیر مسوول: دکتر علی اکبر تقیلو
 • سردبیر: دکتر میرنجف موسوی
 • مدیـر داخلی: دکتر ناصر سلطانی

به موجب ماده ۱۳ قانون مطبوعات مصوب 1364/۱۲/28 مجلس شورای اسلامی

پروانه انتشار رسانه غیر برخط جغرافیا و آینده پژوهی منطقه‌ای در زمینه جغرافیا(تخصصی) به زبان فارسی، انگلیسی و ترتیب انتشار فصلنامه به نام دانشگاه
ارومیه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ به شماره ثبت ۹۲۴۷۷ صادر می گردد.