پیش از بارگذاری مقاله

ضمن تشکر از انتخاب این فصلنامه، از پژوهشگران و نویسندگان محترم درخواست می‌شود پیش از ثبت و بارگذاری مقاله،‌ اطلاعات مندرج در این راهنما را به‌دقت مطالعه و مقاله را با استانداردهای تعیین شده تنظیم نمایند. در صورتی که مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد.

  • چنانچه مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسندگان باید کتباً نماینده خود را به‌عنوان مسئول مکاتبات به دفتر نشریه معرفی کنند. (فرم تعهد نویسندگان)
  • مقالات مستخرج از پایان‌نامه یا رساله و طرح‌های تحقیقاتی، ضمن اشاره به آن باید با تأیید استاد راهنما یا مجری طرح تحقیقاتی به‌عنوان نویسنده مسئول مکاتبات ارسال گردد. (فرم اعلام عدم وجود تعارض منافع نویسندگان)
  • برای تطبیق مقاله ارسالی با شیوه‌نامه نگارش نشریه نویسنده طبق راهنمای آماده­ سازی مقاله عمل گردد تا مقاله بدون ایراد، ارسال و در فرایند بررسی و داوری آن تأخیری به وجود نیاید. (راهنمای آماده‌سازی و تنظیم مقالات) چنانچه مقاله­ ای خارج از ضوابط شیوه ­نامه نگارش ارسال گردد، قبل از ارائه به سردبیر و هیأت تحریریه برگشت داده می­ شود. برای سهولت در نوشتار مقاله مطابق با فرمت مجله از نمونه قرار داده شده استفاده شود. (نمونه قالب نوشتاری مقاله)
  • برای تنظیم ارجاع درون متنی و ارجاعات پایانی به شیوه نامه مجله مراجعه گردد. (راهنمای ارجاع دهی و تنظیم منابع)
  • این فصلنامه به منظور صیانت از حقوق مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و نویسندگان در ارزیابی مقالات از سامانه مشابهت یاب استفاده می‌کند. نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور (کلیک کنید) ، سامانه همیاب (کلیک کنید) و سامانه Dupli Checker (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را  که مستقیما از سامانه‌های مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند همراه با ارسال مقاله به فصلنامه ارسال نمایند. در این فصلنامه جهت پیش گیری از سرقت ادبی از نرم افزار‌های مشابهت یاب استفاده می‌شود و تصمیم‌گیری و پذیرش مقالات و ارسال به داوری بر عهده سردبیر است.در این راستا ارائه گواهی اصالت متن (سامانه مشابهت یاب سمیم نور و یا سایر سامانه‌های مشابهت‌یاب) تا حداکثر 20 درصد مشابهت الزامی است. دقت نمایید در قسمت نام سند حتماً عنوان مقاله درج گردد.