راهنمای ارجاع دهی و تنظیم منابع

نویسندگان محترم توجه داشته باشند برای یکسان سازی منابع درون و پایان متن لازم است مطابق با فرمت دستورالعمل کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (آپلود در راهنمای نویسندگان) اقدام نمایند.

 • برای منبع‎‌دهی از روش استنادی انجمن روان‌شناسان آمریکا (APA 7) استفاده شود.
 • منابع و مأخذ باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شوند.
 • کلیه منابع درون و پایانی مقاله برابر با منابع درون و پایان متن مطابقت داده شود و به صورت لاتین اصلاح و نوشته شود. لطفا اطمینان حاصل شود که تمامی منابع فارسی به انگیسی برگردانده شده است و فرمت APA برای منابع رعایت گردیده است. همچنین کد doi برای همه منابع پایانی درج گردد. در صورت نبود کد doi کد dor و یا لینک مقاله آورده شود.
 • بخش فهرست منابع، منابع فارسی باید به صورت لاتین و در انتهای منابع عبارت [In Persian]  ذکر شود و همچنین این بخش با قلم Times New Roman10 آورده شود.
 • شیوه ارجاع در داخل مقاله باید به سبک APA باشد و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (Tacoli, 2021: 6-7). با فونت شماره 11.

برای منبعی با دو نویسنده:    (Rondinelli & Johnson, 2023: 6).

برای منبعی با بیشتر از دو نویسنده:    (Richard et al, 2021: 754). 

- در روش ارائه منابع و مأخذ در انتهای مقاله به صورت :

نمونه انگلیسی کتاب :

Woods, M. (2005). Rural Geography. Sage Publication, London.

ب. برای نشریه:

مقاله با یک نویسنده

Fukugawa, N. (2022). Effects of the quality of science on the initial public offering of university spinoffs: evidence from Japan. Scientometrics, 127(8), 4439-4455.

مقاله با دو نویسنده

Haunschild, R., & Bornmann, L. (2022). Relevance of document types in the scores’ calculation of a specific field-normalized indicator: Are the scores strongly dependent on or nearly independent of the document type handling?. Scientometrics, 127(8), 4419-4438.

مقاله با سه نویسنده

Vakkari, P., Chang, Y. W., & Järvelin, K. (2022). Largest contribution to LIS by external disciplines as measured by the characteristics of research articles. Scientometrics, 127(8), 4499-4522.

مقاله بیش از سه نویسنده

Wheeler, J., Pham, N. M., Arlitsch, K., & Shanks, J. D. (2022). Impact factions: assessing the citation impact of different types of open access repositories. Scientometrics, 127(8), 4977-5003.

 

 • در صورت استفاده از منابع اینترنتی، علاوه بر رعایت روش ذکر منبع که توضیح داده شد، نشانی اینترنتی منبع نیز در ادامه آورده شود، و سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید شود.
 • نحوۀ درج منابع و مآخذ در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا خواهد بود و حداقل منابع مورد استفاده نباید از 20 منبع کمتر باشد.
 • در صورت استفاده از پایان‌نامه یا رساله‌های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما و مشاور، عنوان رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است.

 

نکات مهم در مورد فهرست منابع انگلیسی

 1. در پایان متن در قسمت «References» علاوه بر منابع انگلیسی، منابع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی آورده شوند.
 2. برای ترجمه منابع فارسی لطفاً به منبع اصلی مراجعه شود. برنامۀ Google Translate پاسخ مناسبی نمی‌دهد. همچنین لینک همه مقالات باید آورده شود.
 3. در انتهای منابعی که فارسی هستند و به انگلیسی ترجمه شده‌اند،‎ حتماً از کروشه و به صورت [In Persian] اضافه شود.
 4. منابع باید به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.