کلیات

جغرافیا و آینده پژوهی منطقه‌ای فصلنامه‌ای است علمی که در زمینه «آمایش سرزمین،  برنامه‌ریزی منطقه‌ای و آینده پژوهی» منتشر می‌شود.  توجه به نکات کلی زیر قبل از تصمیم ­گیری درباره ارسال مقاله الزامی است:

 • مقالاتی که در فصلنامه جغرافیا و آینده پژوهی منطقه‌ای ثبت می ­شوند نباید پیش‌تر در رسانۀ دیگری (مجله، کنفرانس، کتاب، ...)منتشر شده و یا همزمان برای داوری به نشریه دیگری ارسال شده باشند.
 • طبق آیین‌نامۀ نشریات علمی وزارت علوم (مصوب اردیبهشت 98) این مجله در هر سال تنها می‌تواند دو مقاله از یک نویسنده منتشر کند؛ یکی به عنوان نویسندۀ مسئول و دیگری به عنوان نویسندۀ همکار.
 • فرایند داوری کاملاً محرمانه است و هر مقاله حداقل توسط 2 نفر داور متخصص در موضوع مقاله ارزیابی می‌شود، در نهایت دو نظر موافق و تأیید هیئت تحریریه مجله برای چاپ مقاله ضروری است. مدت زمان فرایند پذیرش مقالات (از دریافت تا پذیرش نهایی) حداقل 2 ماه است. برای اطلاع از مراحل داوری به بخش فرایند داوری مقالات در زبانه اطلاعات نشریه مراجعه کنید.
 • مسئولیت محتوای مقالات بر عهده نویسنده/ نویسندگان است و باید حاصل کار پژوهشی آن‌ها باشد.
 • در صورت تخلف نویسنده یا نویسندگان از شرایط راهنمای شیوه‌نامه و ... هیچ مقاله دیگری از آن‌ها پذیرفته نخواهد شد.
 • صدور گواهی پذیرش مقاله پس از تأیید مدیر اجرایی صورت می‌گیرد. مراحل پذیرش مقالات در بخش فرایند پذیرش مقالات در زبانه اطلاعات نشریه قابل مشاهده است.
 • نشریه طی مدت 10 روز کاری، از زمان دریافت مقاله و فرم های ذکر شده و گواهی مشابهت‌یابی، پذیرش یا عدم پذیرش اولیه را اعلام خواهد کرد.
 • داوری و پذیرش مقالات در سامانه نشریه قابل رؤیت است.
 • تصمیم گیری در مورد تقدم و تأخر انتشار مقالات تایید شده داوران با سردبیر است.
 • نشریه در پذیرش، رد یا ویرایش محتوای مقاله آزاد است و مقالات دریافتی بازگردانده نخواهد شد.
 • مقالات باید صرفاً از طریق سایت مجله ارسال شوند. به مقالاتی که از طریق ایمیل یا به‌صورت چاپی به مجله ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فایل تمپلت نشریه